Παραλίες στην περιοχή με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον